Ondersteuning vitaliteitsbeleid

Bij vitaliteit hebben we het over levensenergie, over lekker in je vel zitten. Bij vitaliteit is de fysieke energie de basis (een gezond lijf), maar spelen ook emotionele en mentale (veer)kracht een rol. In veel organisaties valt vitaliteit onder het containerbegrip duurzame inzetbaarheid. Alleen neemt vitaliteit ten opzichte van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling (een onderwerp dat ook past binnen duurzame inzetbaarheid) een grote vlucht en dan met name de leefstijlcomponent binnen vitaliteit.

We zien een toenemende belangstelling van organisaties voor de leefstijl van hun medewerkers. Immers, gezonde medewerkers presteren beter en een goede energie is voor medewerkers essentieel om gemotiveerd en gezond te blijven. Gelukkig zijn er voor werkgevers mogelijkheden die werkgevers helpen om het energielevel van de medewerkers (en daardoor ook het energielevel van de organisatie) op peil te houden. De kunst is alleen om er niet in door te slaan. Leefstijl bevindt zich namelijk in de privésfeer van medewerkers. De toon en aanpak moeten hier dan ook op aangepast worden.

Medewerkers niet verplichten, maar adviseren en op een slimme en gemakkelijke manier ondersteunen door bijvoorbeeld een fiets of een fitnessabonnement met belastingvoordeel aan te bieden. Dat geeft niet alleen het energielevel van medewerkers een boost, maar ook de interne prestaties van de organisatie!

Ja, ik wil meer informatie voor specifiek mijn organisatie