Individueel keuzebudget

Medewerkers krijgen geld in de vorm van het IKB en beslissen zelf hoe ze het besteden.

Demo aanvragen
FiscFree® aantrekkelijk werkgeverschap
FiscFree® werkgever

Al ruim vier jaar (sinds 2017), zijn gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om te werken met het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB betekent meer keuzevrijheid voor de medewerker. De medewerker krijgt geld in de vorm van het IKB en bepaalt zelf wat ermee gebeurt.

 

Goed werkgeverschap

Met het keuzebudget krijgen medewerkers meer ruimte om naar eigen inzicht hun secundaire arbeidsvoorwaarden vorm te geven. In het kader van goed werkgeverschap is het voor werkgevers interessant om zoveel mogelijk doelen aan te kunnen bieden; dus niet alleen vrije dagen, opleidingen of uitbetaling. Veel medewerkers worden blij van een fietsregeling, een fitnessregeling of verrekening van vakbondscontributie met belastingvoordeel (MKSA-regelingen). Echter, dan krijg je wel te maken met de werkkostenregeling (WKR).

 

Individueel Keuzebudget (IKB) en de Werkkostenregeling (WKR)

De combinatie van het IKB en de WKR is een lastige. Het IKB wordt per medewerker toegewezen, terwijl de WKR gaat over de totale brutoloonsom van de werkgever. Hoe ga je om met deze twee administraties en zorg je ervoor dat de vrije ruimte (of WKR-budget) niet wordt overschreden?

Haal meer uit het Individueel KeuzeBudget

FiscFree® gaat uit van het beschikbare WKR-budget. Met FiscFree® verdeel je het WKR-budget niet per medewerker, maar maak je gebruik van het budget per regeling. Hierdoor kan je de maximaal te verrekenen bedragen verhogen, waardoor er nóg aantrekkelijkere regelingen ontstaan.

Eventuele bestaande regelingen blijven gehandhaafd; nieuwe regelingen kunnen zonder al te veel moeite worden toegevoegd. Jouw medewerkers blijven dus profiteren van alle regelingen die je als werkgever aanbiedt. Een overschrijding van het WKR-budget is niet mogelijk. En dat is een grote zorg minder. Voor werkgevers betekent de combinatie tussen IKB en FiscFree® geen extra handelingen.

 

FiscFree®: win-win IKB en WKR

Je kunt dus nog steeds een fiets of een fitnessabonnement met belastingvoordeel blijven aanbieden. Dit kan zowel binnen het IKB als naast het IKB. Niet gebruikt IKB-budget wordt aan het eind van het jaar bruto (belast) uitgekeerd. Door het aanbieden van interessante, onbelaste extra's hebben jouw medewerkers nog meer voordeel. Medewerkers profiteren niet alleen van maximaal fiscaal voordeel; ook werkgevers besparen door deze combinatie maximaal op de sociale lasten.

FiscFree® HR meeting

De voordelen op een rij

  • Mogelijkheid tot het aanbieden van meer eigen regelingen
  • Hoger te verrekenen bedrag per regeling (zoals bijvoorbeeld een fiets, computer/tablet, bedrijfsfitness, vakbondscontributie)
  • WKR-budget wordt bijgehouden en nooit overschreden; niet nodig om vooraf inschatting per medewerker te maken
  • Minder kans op fraude
  • Voorfinanciering nog steeds mogelijk
  • FiscFree® is een aanvulling op IKB
  • Helpt mee aan de digitalisering, die het IKB met zich meebrengt

Hoe werkt FiscFree®?

Nummer 1 Fiscfree®

Ga van start met FiscFree®

Meld je aan en denk vast na over de producten die je wilt aanbieden en het WKR-budget dat je wilt inzetten. Wij richten daarna FiscFree® voor jouw organisatie in.

Nummer 2 Fiscfree®

Communiceer over onze samenwerking

Vertel je medewerkers over de mogelijkheden van FiscFree® en welk voordeel FiscFree® voor hen heeft. Medewerkers bestellen via hun eigen account producten naar keuze.

 

Nummer 3 Fiscfree®

Goedkeuren van bestellingen

De werkgever beoordeelt de bestellingen. Als de bestelling wordt goedgekeurd, wordt deze bij de blije medewerker afgeleverd en ontvangt de salarisadministratie de AAO (aanvulling op de arbeidsovereenkomst).