Home / Nieuws / Blog / Welke wensen en behoeften hebben uw werknemers in 2020?

Welke wensen en behoeften hebben uw werknemers in 2020?

Gepubliceerd op 17 februari 2020
Welke wensen en behoeften hebben uw werknemers in 2020?

In 7 stappen naar harmonisatie/modernisering secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werknemers zijn het werkkapitaal van uw organisatie. Maar weet u ook wat uw medewerkers graag willen in 2020?

  • Ruim 70 % vindt dat arbeidsvoorwaarden moeten worden afgestemd op specifieke wensen van elke werknemer.
  • Ruim 77 % krijgt liever doorlopend feedback dan één of twee keer per jaar een functioneringsgesprek.
  • Meer dan de helft vindt een werkdag van 9 tot 5 niet meer van deze tijd.

Bron: Online onderzoek BeFrank december 2019

Opvallend is dat de harmonisatie en/of modernisering van het (secundaire) arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2020 niet in de top 5 van de belangrijkste HR-thema’s staat (nr. 7 op de lijst van Performa’s onderzoek HR-thema’s 2019-2020).

Doorloop deze 7 stappen

1. Bepaal strategische doelen.
Stel vast wat u wilt bereiken met de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden. Wilt u bijvoorbeeld een oplossing voor het feit dat uw personeel langer moet doorwerken en dat uw werknemers dan gebaat zijn bij het fit worden en blijven?

2. Stel een projectteam samen.
Betrek meerdere disciplines bij het project. Bedenk dat er vaak wordt nagedacht vóór werknemers, maar niet mét medewerkers. Breng uw aanpassingen in overeenstemming met de wensen en behoeften van de medewerkers. Arbeidsvoorwaarden worden dan een sterkere tool in het binden van uw medewerkers.

3. Inventariseer huidige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Inventariseer alle secundaire arbeidsvoorwaarden; ook die niet op papier staan maar bijvoorbeeld mondeling zijn afgesproken.

4. Stel de keuzemogelijkheden vast.
Stel aan de hand van stap 3 het ‘pakket’ vast. Hoe beter de arbeidsvoorwaarden op uw medewerkers zijn aangepast, hoe meer medewerkers hiervan zullen profiteren.

5. Check de financiële consequenties.
Bereken de fiscale en juridische gevolgen. Bedenk dat de overheid – via de WKR – een prima uitgangspunt heeft gecreëerd om bijvoorbeeld een fiets met belastingvoordeel aan te bieden.

6. Kies de communicatietool.
Ga op zoek naar een handig instrument, waarin alle afspraken/regels rondom het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd en zorg ervoor dat het voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.

7. Rol uit in de organisatie.
Kort gezegd: spread the word. Laat iedereen via meerdere kanalen weten dat u een prachtig, op de werknemers afgestemd pakket aan arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Denk hierbij ook aan alle leidinggevenden, die wekelijks met de medewerkers om de tafel zitten. Zij spelen een grote rol in het adoptieproces van uw nieuwe pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.