Vrije ruimte WKR verhoogd

 

Fiscfree® Bg Header Blue

Om de lasten op arbeid te verlagen, verlaagt het kabinet ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Eén van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2023.

Kabinet houdt rekening met inflatie

Voorgesteld is om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt van 1,70% naar 1,92%. Dat neemt niet weg dat ook alle overige werkgevers van de verhoging kunnen profiteren. Boven de fiscale loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte overigens ongewijzigd 1,18%.

De reden hiervoor is dat de inflatie fors is toegenomen, waardoor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers duurder zullen zijn dan voorheen terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte) met minder is toegenomen. Vooral bij bedrijven met weinig werknemers of met werknemers met lagere lonen zal daardoor de vrije ruimte niet altijd meer toereikend zijn om de gebruikelijke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen te handhaven zonder dat sprake is van eindheffing.

WKR-budget in 2023 tijdelijk verruimd naar 3%

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft antwoord gegeven op de vragen over het belastingplan 2023. De aangevraagde tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling per 1 januari 2023 is akkoord. Wat betekent dit voor jou? In 2023 is er extra vrije ruimte beschikbaar; tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%. Dit betekent dus extra mogelijkheden binnen de WKR!

Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Prinsjesdag