Gebruikers van FiscFree® waarderen ons met 8,8
33911 beoordelingen

Werkkostenregeling 2022 en 2023

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) is een vereenvoudiging van alle losse en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De regeling is voor alle werkgevers per 1 januari 2015 verplicht ingevoerd. Waar de werkgever voorheen rekening moest houden met 29 losse regelingen, is er nu één regeling waaronder alle vergoedingen en verstrekkingen vallen. Voorbeelden van die vergoedingen en verstrekkingen zijn: fiets via het fietsplan, pc-privé project of een bedrijfsfitnessregeling. Veel werkgevers gebruiken de werkkostenregeling voor het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel en linken dit aan belangrijke HR-thema's, zoals vitaliteit of thuiswerken.

Hoe werkt de WKR in 2022?

Werkgevers mogen 1,7% over de eerste € 400.000,- van de brutoloonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Is de brutoloonsom hoger dan € 400.000,-? Dan wordt er voor het bedrag boven de € 400.000,- gerekend met een percentage van 1,18%.

Dit bedrag mag de werkgever onbelast verstrekken aan zijn werknemers. Komt hij boven dit bedrag, dan betaalt hij een boete (nafheffing) van 80% over het meerbedrag.

Wat gebeurt er met de WKR in 2023?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorgesteld om per 1 januari 2023 de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt van 1,70% naar 1,92%. Boven de fiscale loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte overigens ongewijzigd 1,18%.

De reden hiervoor is dat de inflatie fors is toegenomen, waardoor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers duurder zullen zijn dan voorheen, terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte) met minder is toegenomen. Vooral bij bedrijven met weinig werknemers of met werknemers met lagere lonen zal daardoor de vrije ruimte niet altijd meer toereikend zijn om de gebruikelijke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen te handhaven zonder dat sprake is van eindheffing.

100% WKR-proof

FiscFree® zorgt er onder andere voor dat werkgevers uitstekend inzicht hebben in het beschikbare WKR-budget en dat overschrijden van het beschikbare budget niet mogelijk is. De medewerker kan geen bestelling meer plaatsen wanneer het budget op is. Wij noemen dat 100% WKR-proof! En, er zijn nog meer voordelen te behalen!

Wie kan mij hierbij ondersteunen?

Iedere werkgever heeft zijn eigen pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden compleet met eigen regels. Met FiscFree® heb je een dienst in handen, waar je gehele arbeidsvoorwaarden pakket aan alle medewerkers kan worden aangeboden. Alles staat op één plek, voor iedereen toegankelijk!

Gratis informatie voor uw bedrijf

Vraag naar de mogelijkheden voor specifiek jouw organisatie