Home / Nieuws / Fiets onverminderd populair in 2016

Fiets onverminderd populair in 2016

Gepubliceerd op 2 februari 2017

Heerenveen – De 'fiets van de zaak' is ook onverminderd populair als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek van FiscFree® onder al haar klanten blijkt dat 50,3% van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt besteed aan de fiets. Daarna volgen computer/tablets (25,3%), bedrijfsfitness (11%) en mobiele telefoons (8,9%). Wel is er een opvallende verschuiving waar te nemen.

‘Fiets van de zaak’-regeling mag nog steeds

De populaire ‘fiets van de zaak’-regeling mag door werkgevers nog steeds worden aangeboden, maar is sinds de komst van de WKR geen aparte regeling meer. De aanschaf van een fiets valt tegenwoordig binnen de vrije ruimte van de WKR. Met deze wijziging komt de aanschaf van een fiets bij meer medewerkers in beeld. Waar vroeger moest worden voldaan aan de regels van de belastingdienst, mag de werkgever nu zelf bepalen aan welke regels de medewerker moet voldoen om een fiets met belastingvoordeel te kunnen aanschaffen. Zo heeft een medewerker (vanuit de belastingdienst) niet meer de verplichting om minimaal de helft van de woon-werkritten met de fiets af te leggen.

Fiets onverminderd populair in 2016

Verschuiving van aanschafprijs

Ook de aanschafprijs van de fietsen die met belastingvoordeel worden aangeschaft ligt hoger. Dit is te danken aan de opmars van de populaire elektrische fiets. Met de elektrische fiets kunnen grotere afstanden tussen huis en werk gemakkelijker worden afgelegd. Veel werkgevers wijken – voor de aanschaf van een elektrische fiets – af van het ‘standaard’ verrekenbare bedrag van € 749,-. Voor de elektrische fiets ligt het verrekenbare bedrag gemiddeld op € 1.200,-.

Positieve neveneffecten

Meer medewerkers op de fiets heeft meerdere positieve effecten. Fietsen is gezond en goedkoper dan reizen met de auto. Fietsen naar het werk kan door medewerkers laagdrempelig worden ingepast in hun dagelijkse bezigheden. Bovendien is fietsen goed voor het milieu. Wanneer werkgevers het fietsplan aanbieden past dat ook helemaal bij de HR-thema’s ‘vitaliteit’ en ‘duurzame inzetbaarheid’.