Home / Nieuws / Evaluatierapport werkkostenregeling vertraagd

Evaluatierapport werkkostenregeling vertraagd

Gepubliceerd op 6 maart 2018
Evaluatierapport werkkostenregeling vertraagd

In februari 2018 zou het onderzoeksrapport met daarin de evaluatie van de in januari 2015 ingevoerde werkkostenregeling (WKR) gepubliceerd worden. Inmiddels ligt februari al een week achter ons maar nog altijd is er geen rapport gepubliceerd.

De oorspronkelijk planning van dit onderzoek voor 2018 werd in september 2017 vervroegd. Demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën gaf destijds, in zijn brief aan de Tweede Kamer, aan dat hij in augustus 2017 een onderzoeksbureau al de opdracht had gegeven om dit onderzoek uit te voeren.

Afgelopen januari van dit jaar stond in de planningsbrief van huidig minister van Financiën, Wopke Hoekstra, dat het evaluatierapport van de WKR in februari werd verwacht. Eén van de opvallendste onderwerpen is de werking van het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen en communicatie- en computerapparatuur die nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Bij de invoering van dit criterium in 2015 werd afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2019 zou zijn bepaald of dit criterium effectief is en of het raadzaam is om het verder uit te breiden.

Verder zal hieruit naar voren moeten komen of het voor werkgevers door de invoering van de WKR eenvoudiger is geworden vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan hun werknemers op een fiscaal juiste manier mogelijk te maken.

Zodra het rapport alsnog gepubliceerd wordt dan zullen wij dit natuurlijk zo snel mogelijk op onze website melden.