Home / Nieuws / Evaluatie WKR: kabinet ziet geen aanleiding voor grote wijzigingen

Evaluatie WKR: kabinet ziet geen aanleiding voor grote wijzigingen

Gepubliceerd op 26 maart 2018
Evaluatie WKR: kabinet ziet geen aanleiding voor grote wijzigingen

Werkgevers zijn momenteel het meeste gebaat bij rust rondom de werkkostenregeling. Dat valt te concluderen uit het evaluatierapport van de WKR wat afgelopen vrijdag, 23 maart, werd dit gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat veruit de meeste werkgevers geen eindheffing betalen. Mede hierdoor heeft het kabinet besloten om het budget in de vrije ruimte (1,2% van de totale loonsom) niet te verhogen.

Staatssecretaris Snel van Financiën laat verder weten dat grote wijzigingen de komende tijd niet doorgevoerd zullen worden, hoogstens enkele kleine wijzigingen.

Enkele highlights uit het rapport

​Hoe wordt de vrije ruimte benut?

Werkgevers brengen het vaakst kerstpakketten, bedrijfsuitjes, maaltijden, een fiets van de zaak, vakbondscontributies en een kilometervergoeding (hoger dan € 0,19 per km) onder in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Het kabinet heeft daarnaast het beeld gekregen dat de gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen, die geen vrije ruimte in beslag nemen, vaak wel worden benut maar dat veel werkgevers die mogelijkheden om vergoedingen en/of verstrekkingen in de vrije ruimte onder te brengen, niet goed genoeg benutten. Dit omdat werkgevers dit moeilijk vinden.

​Overschrijding vrije ruimte

De Belastingdienst heeft aangegeven dat wanneer werkgevers toch hun vrije ruimte wisten te overschrijden, dit met name kwam door bedrijfsuitjes en –jubilea.

​Fiets van de zaak regeling

Wat verder opvalt is dat 14% van bedrijven veranderingen heeft doorgevoerd na de invoering van de werkkostenregeling. Bij grote bedrijven (+250 medewerkers) is dat zelfs 50%. Vaak gaat het echter niet om een uitbreiding maar afschaffing. In vele gevallen wordt hierbij fiets van de zaak regeling genoemd. Enigszins tegenstrijdig aangezien in een eerder punt te lezen is dat veel bedrijven dit nog wel altijd onderbrengen in de werkkostenregeling.

Fiets van de zaak regeling binnen de werkkostenregeling

Benieuwd naar alle WKR resultaten?

Download het volledige evaluatierapport

Lees de brief van Staatseccretaris Snel