Home / Nieuws / Blog / Verruiming van de werkkostenregeling: wat kunnen we ermee?

Verruiming van de werkkostenregeling: wat kunnen we ermee?

Gepubliceerd op 10 september 2019
Verruiming van de werkkostenregeling: wat kunnen we ermee?

Per 1 januari 2020 wordt het percentage dat de vrije ruimte bepaalt verhoogd van 1,2% naar 1,7%. De verruiming gaat gelden voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom van een werkgever.

Dat betekent dat € 6.800,- onbelast beschikbaar gesteld kan worden (indien de fiscale loonsom € 400.000,- bedraagt). Dat is bij diezelfde loonsom maar liefst € 2.000,- meer dan in de huidige situatie. Hoewel de verwachting is dat de verruiming alleen kleine(re) werkgevers ten goede komt, is het toch eens interessant om te kijken wat deze verruiming voor een werkgever kan betekenen.

Voorbeeld: een werkgever heeft een fiscale loonsom van € 560.000,-. De vrije ruimte wordt als volgt berekend.

- 1,7% van € 400.000,- = € 6.800,-
- 1,2 % van € 160.000,- = € 1.920,-

In dit voorbeeld is de vrije ruimte of WKR-budget € 8.720,-
Maar wat kan je in de praktijk doen met de vrije ruimte? Deze kan heel gemakkelijk ingezet worden voor het aanbieden extra secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel. Werkgevers mogen namelijk onbelast vergoedingen aan medewerkers doen.

Vrije ruimte of WKR budget

Grofweg kan de vrije ruimte verdeeld worden in verrekenbare en niet-verrekenbare vergoedingen. Niet-verrekenbare vergoedingen zijn bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje. Onder verrekenbare vergoedingen vallen bijvoorbeeld een fiets, fitnessabonnement of een computer. Eigenlijk de bekende oude fiscale regelingen, zoals fiets van de zaakregeling, bedrijfsfitnessregeling of de pc-privéregeling.

Het leuke van deze vergoedingen is dat deze verrekend (of uitgeruild) mogen worden met brutoloonbestanddelen van de werknemer. Wanneer dat gebeurt betaalt de werkgever minder sociale lasten (door verlaging van brutoloonbestanddelen) en de werknemer heeft (belasting)voordeel op het aangeschafte product. Het brutoloon wordt immers tijdelijk verlaagd, waardoor er minder inkomstenbelasting hoeft worden betaald. Gemiddeld bespaart de werkgever zo’n 18 % op zijn sociale lasten.

In dit voorbeeld komt dat neer op € 1.570,- (18% van € 8.720,-). Overigens bepaalt de werkgever zelf welke extra secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel worden aangeboden. Een groot voordeel ten opzichte van de oude regelingen, waar de belastingdienst voor de werkgever bepaalde wat er kon worden aangeboden.