Home / Nieuws / Blog / Prinsjesdag 2018: verwachte aanpassingen WKR blijven uit

Prinsjesdag 2018: verwachte aanpassingen WKR blijven uit

Gepubliceerd op 11 september 2018
Prinsjesdag 2018: verwachte aanpassingen WKR blijven uit

De verwachting was dat de kleine aanpassingen aan de werkkostenregeling (WKR) die voortvloeiden uit de evaluatie van de werking van de WKR in het Belastingplan 2019 zouden zijn uitgewerkt. In de stortvloed aan Prinsjesdagstukken is de WKR echter de grote afwezige. De regelgeving rondom de leasefiets wordt wel aangepast.

Evaluatie Werkkostenregeling

In maart jl. heeft staatssecretaris Snel de resultaten van de evaluatie werkkostenregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In een brief gaat de staatssecretaris in op de evaluatie en geeft aan wat de reactie is op de uitkomsten van het onderzoek.

‘Het kabinet betreurt het dat werkgevers geen administratieve lastenverlichting ervaren en dat de regeling nog steeds als complex wordt gezien. Werkgevers zijn op dit moment gebaat bij zoveel mogelijk rust rond de WKR en dat er hooguit ruimte is voor kleine aanpassingen.’ Maar welke zijn dat dan?

De staatssecretaris noemt als mogelijke oplossingen:

  • Regelen dat werkgevers vergoedingen en verstrekkingen, waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, deze niet langer hoeven aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.
  • Toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt.
  • Herinvoeren van de normrente om het voordeel bij de personeelslening te kunnen berekenen.
  • Het geven van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied van de eigen bijdragen van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.

Het is onduidelijk of én wanneer deze wijzigingen wel worden doorgevoerd.

Leasefiets

In maart 2018 heeft de staatssecretaris ook laten weten de fiscale regelgeving rondom de leasefiets te vereenvoudigen om deze aantrekkelijker te maken. In samenwerking met brancheverenigingen werkt staatssecretaris Snel de regeling uit. De uitwerking daarvan komt in het pakket Belastingplan 2019, waarna de maatregel per 1 januari 2020 in werking treedt.

Wat wil de staatssecretaris?
De staatssecretaris wil duidelijke en eenvoudig toepasbare regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een ter beschikking gestelde fiets. Bij een speciale regeling voor leasefietsen kunnen werkgevers, afhankelijk van de vormgeving en de keuzes van de werkgevers een fiets aan werknemers ter beschikking stellen met geen of een relatief kleine impact op de vrije ruimte.