Home / Nieuws / Blog / Evaluatie werkkostenregeling: vragen + antwoorden!

Evaluatie werkkostenregeling: vragen + antwoorden!

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Naar aanleiding van de evaluatie over de werkkostenregeling (WKR) beantwoordt staatssecretaris Snel van Financiën Kamervragen. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden er voor je uitgehaald!

​Verhogen vrije ruimte naar 1,3%?

Slechts een klein deel van de bedrijven (zo’n 3 tot 4 procent) overschrijden de vrije ruimte. Een verhoging van de vrije ruimte met 0,1 procentpunt leidt naar schatting tot een budgettaire derving van € 92 miljoen in 2019. Het kabinet vindt een verruiming/verhoging van de budgettaire ruimte niet passend, omdat dit maar een hele kleine groep betreft. Daarbij hebben vooral grotere bedrijven wijzigingen (met name beperkingen) in de vergoedingen en verstrekkingen doorgevoerd naar aanleiding van de WKR. Er is daarom geen aanleiding om een gedifferentieerde vrije ruimte in te voeren. FiscFree® heeft de ervaring dat van al haar klanten nog geen 10% de grens van de vrije ruimte nadert.

Een verhoging van de vrije ruimte zal nog meer derving als gevolg hebben
Een verhoging van de vrije ruimte zal nog meer derving als gevolg hebben

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterim geldt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn om een functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

Het noodzakelijkheidscriterium werkt naar behoren, maar er bestaat spanning tussen de beoordeling als noodzakelijk door de werkgever en het tegelijkertijd vragen van een eigen bijdrage van de werknemer. Wel zal de omschrijving van het noodzakelijkheidscriterium moeten worden aangepast of beter gezegd uitgebreid. Is er sprake van een andersoortige hulpmiddel zoals bijvoorbeeld de hond van de boswachter, dan valt de hond niet binnen het noodzakelijkheidscriterium en kan de inspecteur hier niet onafhankelijk van de werkgever toetsen of aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan. De WKR is op dit punt voor de Belastingdienst geen vereenvoudiging, omdat men veel meer werkgeversafhankelijke controles moet uitvoeren. Aanpassing van de omschrijving is hier wel gewenst.

Een laptop via de werkgever behoort tot de mogelijkheden van de WKR
Een laptop via de werkgever behoort tot de mogelijkheden van de WKR

​Bepaling vrije ruimte over een langere tijd?

Als voorbeeld haalt de staatssecretaris hier het personeelsfeest aan. Als een werkgever ervoor kiest jaarlijks een feest te geven, kan dit andere fiscale gevolgen hebben dan wanneer de werkgever ervoor kiest om eens in de vijf jaar een vijf keer zo duur feest te geven. Uitgangspunt bij de invoering van de werkkostenregeling is – naast vereenvoudiging – ook altijd de eigen keuze van de werkgever geweest. In dit voorbeeld heeft de werkgever zelf de keuze op welk tijdstip hij een feest organiseert. Wanneer de vrije ruimte over een langere periode bepaald zou worden, leidt dit volgens Snel tot een verdere stijging van de administratieve lasten van de WKR.

Elk jaar één personeelfeest is voordeliger voor de werkgever dan één groot feest in de vijf jaar
Elk jaar één personeelfeest is voordeliger voor de werkgever dan één groot feest in de vijf jaar

Herinvoering ‘fiets-van-de-zaak’-regeling

Werkgevers die de fietsregeling afgeschaft hebben, hebben in het algemeen te weinig vrije ruimte om de fietsregeling in stand te houden en gebruiken de vrije ruimte dan liever voor andere vergoedingen en verstrekkingen die onder de oude regeling belast waren, zoals een kerstpakket en de reiskostenvergoeding van meer dan € 0,19 per kilometer.
Om deze populaire secundaire arbeidsvoorwaarde wel in stand te houden, is het kabinet op zoek naar mogelijkheden om de leasefiets van de zaak aantrekkelijker te maken, zonder dat deze een grote impact heeft op de vrije ruimte.

Een fietsplan aanbieden kan perfect binnen de WKR
Een fietsplan aanbieden kan perfect binnen de WKR

Verandering in pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

De invoering van de WKR heeft ertoe geleid dat werkgevers hun pakket secundaire arbeidsvoorwaarden behoorlijk hebben beperkt. Niet wetende waar zij aan toe waren, hoe de WKR voor hun organisatie uitpakte, waren veel gehoorde redenen om het mes te zetten in het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden. Na een aantal jaren kunnen we wel zeggen dat de angst voor veel organisaties ongegrond is geweest.

FiscFree® ziet bij al haar klanten weer een toename in het aanbod van secundaire arbeidswaarden en/of een verruiming van de voorwaarden waaronder deze door de werknemer mag worden aangeschaft. In onderstaande video is de werking van FiscFree® te zien.

Accepteer marketingcookies om de video te bekijken

Meer informatie?

Bekijk de mogelijkheden van FiscFree® voor je eigen organisatie