Leasefiets of het Fietsplan? Wat is het verschil?

Fiscfree® Bg Header Blue
Fietsenmetbelastingvoordeel

Woon-werkverkeer op een fiets van de zaak. Het kan op twee manieren. Op een fiets die de werkgever beschikbaar stelt: de steeds populair wordende (elektrische) leasefiets of op een fiets die via het fietsplan is aangeschaft (de werkgever vergoedt of verstrekt een fiets). In nieuwsberichten rondom de ‘fiets van de zaak’ worden deze mogelijkheden regelmatig door elkaar gebruikt, waardoor het een onduidelijk geheel wordt. In dit blog proberen wij enige helderheid te verschaffen.

De (elektrische) leasefiets

De leasefiets is vergelijkbaar met de leaseauto. De fiets wordt ter beschikking gesteld aan de werknemer. Ter beschikking stellen houdt in dat de fiets eigendom van de werkgever blijft. Dus wanneer de werknemer uit dienst gaat, mag de werknemer de fiets niet houden. Deze gaat terug naar de werkgever. De werkgever betaalt voor de aanschaf, verzekering en onderhoud van de fiets.

Zijn er kosten voor de werkgever bij de leasefiets?

Ja, zeker! De werkgever betaalt de maandelijkse termijnen voor onderhoud, verzekering en aanschaf. Voor een mooie elektrische fiets is dit ongeveer € 100,- per maand. Hier moet de werkgever dus budget voor beschikbaar stellen. Voor de werknemer vallen de kosten reuze mee. De bijtelling kost de werknemer nog geen € 10,- per maand.

Mag de werknemer ‘gratis’ op deze fiets rijden?

Nou, nee. Omdat de belastingdienst ervan uitgaat dat de fiets niet alleen voor woonwerk-verkeer wordt gebruikt maar ook voor privé-gebruik, wordt er – net als bij de leaseauto – een bijtelling van 7% van de aanschafwaarde van de fiets bij het inkomen opgeteld. Tenminste, dat is het plan dat op Prinsjesdag door het kabinet is voorgesteld en pas in januari 2020 kan worden ingevoerd. Een leasefiets is nu ook al mogelijk, alleen zijn de huidige regels daarvoor veel te ingewikkeld. Bijhouden van privékilometers en het voordeel dat je daarvan hebt met aftrek van kosten voor onderhoud, reparatie en eventueel stroomverbruik. Dat is zo’n enorme papierwinkel, dat niemand daar aan begint.

Het fietsplan

In 1995 heeft staatssecretaris Vermeend de ‘fiets van de zaak – regeling’ in het leven geroepen. Deze regeling bestaat nog steeds maar maakt nu deel uit van de werkkostenregeling (WKR). Om fietsen naar het werk te stimuleren kan een werkgever een fiets vergoeden of verstrekken. Vergoeden of verstrekken houdt in dat de fiets door de werkgever wordt betaald, waarbij het eigendom direct wordt overgedragen aan de werknemer. Wanneer de werknemer uit dienst gaat, blijft de fiets in het bezit van de werknemer.

Zijn er kosten voor de werkgever bij het fietsplan?

Nee, het fietsplan kost de werkgever geen geld. Dit komt omdat het volledige aanschafbedrag van de fiets met het brutoloon van de werknemer mag worden verrekend. Dus de werkgever koopt een fiets van bijv. € 1.800,-, draagt het eigendom direct over aan de werknemer en houdt 36 maanden lang een bedrag van € 50,- op het salaris van de werknemer in. Per saldo kost dit de werkgever niks, behalve een stukje rente voor de voorfinanciering. De werkgever bespaart zelfs geld, omdat over het salaris dat niet wordt uitbetaald ook geen sociale lasten te hoeven worden betaald. Overigens kan de aanschaf van de fiets ook verrekend worden met overuren, vakantiedagen etc.

Mag de werknemer ‘gratis’ op deze fiets rijden?

Ja en nee. Er is geen sprake van fiscale bijtelling bij de fiets die via het fietsplan wordt verstrekt. Echter, de fiets wordt verrekend via het brutoloon van de werknemer. Dit betekent dat het brutoloon van deze werknemer verlaagd zal worden. Bij de genoemde fiets van € 1.800,- wordt het brutoloon van de werknemer met € 50,- per maand verlaagd. Als deze werknemer 40,85% inkomstenbelasting betaalt, dan zal het nettoloon van deze werknemer maandelijks ca. € 30 lager zijn. Uiteindelijk betaalt de werknemer € 1.064,70 voor de fiets van € 1.800. Dat is dus 40,85% belastingvoordeel.

Fiscfree® Image01 Vertical

Wat is nu aantrekkelijker?

Voor de werkgever is het fietsplan aantrekkelijker. Simpel gezegd; de leasefiets kost de werkgever geld en de fiets via het fietsplan kost de werkgever geen geld. De werkgever moet voor het fietsplan echter wel vrije ruimte hebben binnen z’n werkkostenbudget, anders mag het fietsplan niet belastingvrij aangeboden worden.

Voor de werknemer is dit lastiger te zeggen. De bijtelling voor privégebruik van de leasefiets is een stuk lager dan het bedrag dat bruto betaald moet worden om de fiets met de werkgever te verrekenen. Echter, de leasefiets wordt nooit eigendom van de werknemer en de fiets via het fietsplan wel.

Ingewikkeld om uw medewerkers een fiets van de zaak aan te bieden? Helemaal niet! FiscFree® ondersteunt met de praktische vertaalslag hiervan en maakt de uitvoering en afhandeling voor werkgever en werknemer gemakkelijk!

Direct informatie aanvragen