Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen organisaties. In de snel veranderende wereld van globalisering en flexibilisering is de concurrentie tussen bedrijven steeds heviger. Verandering is de norm geworden; wie niet verandert of niet snel genoeg verandert, valt af. Dat geldt voor bedrijven en zeker ook voor hun medewerkers. Hoe zorg je in deze race dat je organisatie, en vooral je medewerkers, gezond, betrokken en energiek blijven? Ofwel, hoe zorg je voor vitaliteit op de werkvloer?

Verander mee en realiseer ook vitaliteit op de werkvloer

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat leven betekent. Vitaliteit wijst op het bruisen van energie. Je sterk en fit voelen, het beschikken over een grote mentale veerkracht en veel doorzettingsvermogen.

Een vitale organisatie laat zich niet alleen kenmerken door de gezondheid van het bedrijf, ook van zijn medewerkers. Om mee te groeien en bewegen met de organisatie is het van belang dat ook de medewekers hun gehele loopbaan gezond, energiek, betrokken, met veel plezier en gemotiveerd naar hun werk moeten gaan. Ofwel; vitale medewerkers!

Vitaliteit in organisaties

Hoe belangrijk is vitaliteit op de werkvloer?

Heel belangrijk! Medewerkers moeten (leren) omgaan met een continu veranderende wereld, zowel privé als zakelijk. In de privésituatie krijgt de medewerker logischerwijs te maken met de verschillende levensfases (verandering van gezinssamenstelling en het ouder worden dat gepaard gaat met fysieke of psychische ongemakken). Op het werk zal de medewerker zich ook voor de volle honderd procent moeten geven. Op zich is het niet zo raar dat een medewerker voelt dat hij continu onder spanning staat, moet presteren en er bijna geen tijd is om even adem te halen.

Vitaliteit in het bedrijfsleven

Vitaliteit loopt daarom ook als een rode draad door het bedrijfsleven heen. Externe factoren of trends dwingen organisaties aan de slag te gaan met vitaliteit. Maar wat zijn precies die externe factoren of trends?

 • Langer werken en een hogere pensioenleeftijd
  Tegenwoordig is het heel normaal dat medewerkers ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakantie achter de laptop kruipen om nog even de mailbox door te lopen. Ook vergrijst de beroepsbevolking, waardoor de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels is verhoogd naar 67 jaar.
 • Financiële risico’s
  Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de kosten van verzuim van hun medewerkers. Het is dus belangrijker dan ooit tevoren dat medewerkers gezond en vitaal blijven.
 • Een hoger verzuim leidt tot lagere productiviteit
  Werkgevers krijgen steeds meer hinder van het onbedoelde ongezonde leven van hun medewerkers. Ongezond leven is vaak een voorbode van hoger verzuim en een lagere productiviteit. Andersom gaat deze wijsheid ook op: blije medewerkers zorgen voor blije klanten en voor een goede sfeer in de organisatie.
 • Werken is topsport
  Steeds meer wordt werken vergeleken met topsport. Alleen is het bedrijfsleven voornamelijk bezig met het spelen van de wedstrijd en te weinig met trainen en herstellen. Doordat iedereen altijd overal bereikbaar is, vervagen deze grenzen nog veel meer. Werkgevers moeten zorgen dat de grenzen zichtbaar blijven en dat er tussendoor ruimte en tijd is voor trainen en herstellen.
Vitaliteit medewerkers

Een paar praktische tips

Om vitaliteit goed in te bedden in een organisatie, gaat veel tijd en aandacht zitten. Tijd die je misschien niet hebt of omdat je er als een berg tegenop ziet en je daar nou net even niet de energie voor hebt! De onderstaande tips zijn praktisch en bijna allemaal direct uitvoerbaar. En, daar krijg je weer energie van om een vitaliteitsprogramma binnen jouw organisatie op te tuigen.

 • Creëer draagvlak bij het topmanagement
  Wijs het management op bijvoorbeeld de verhoogde pensioenleeftijd, vergrijzing, het verband tussen ongezond leven en ziekteverzuim. Maar doe dit niet alleen in negatieve zin. Laat ook het verband zien wat de positieve invloed is van vitale medewerkers op bijvoorbeeld medewerkersbetrokkenheid, productiviteit en winst. Doe dit met regelmaat en laat resultaten zien!
 • Maak vitaliteit op de werkvloer onderdeel van het takenpakket van managers
  Laat het agendapunt ‘vitaliteit van medewerkers’ standaard terugkomen op de agenda’s van de diverse werkoverleggen. Zowel het fysieke als het mentale component. Laat ook afdelingshoofden nadenken over wat zij kunnen doen om de vitaliteit van hun medewerkers te verhogen.
 • Sta op!
  Lang zitten is het nieuwe roken. Lange tijd achtereen zitten is schadelijk voor de gezondheid, blijkt uit een onderzoek van TNO. Zelfs als je regelmatig sport. Maak staand bellen en vergaderen mogelijk en haal dienblaadjes weg uit de pantry, zodat iedereen zijn eigen koffie of thee haalt.
 • Zorg voor arbeidsvoorwaarden die vitaliteit stimuleren
  Wat is er nu mooier dan dat werkgevers vitaliteit kunnen stimuleren met de aanschaf van een nieuwe fiets of fitnessen met belastingvoordeel voor hun medewerkers! Er bestaan nog steeds mogelijkheden om via de werkkostenregeling deze arbeidsvoorwaarden met fors belastingvoordeel aan te bieden.
 • Communiceer met medewerkers
  Ga in gesprek met medewerkers en luister actief. En geef voorlichting!

Herken de indicatoren van matige vitaliteit

Ben je nog niet helemaal overtuigd dat je organisatie aan de slag moet met vitaliteit? Geen probleem! Herken je een aantal van de onderstaande indicatoren? Voer dan de praktische tips in! Je zult zien dat de vitaliteit van jouw organisatie en die van jouw medewerkers met sprongen vooruit gaat!

indicatoren matige vitaliteit
 • Hoog ziekteverzuim
 • Hoog personeelsverloop
 • Samenwerking die vastloopt of regelmatig escalaties op de werkvloer
 • Ontevreden klanten
 • Ellenlange besluitvorming
 • Constant doelen niet bereiken

Vitaliteit op de werkvloer realiseren?

FiscFree® biedt je de mogelijkheid om je te helpen bij het realiseren van vitaliteit op de werkvloer. Dit doen wij door het aanbieden van extra secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel (voor zowel werkgever als medewerker). Denk hierbij aan een fietsplan of bedrijfsfitnessregeling. Wij bieden je graag de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend meer informatie of een demo op maat te ontvangen.

Ontvang direct informatie voor specifiek jouw organisatie!